Vastgoedbeheer
Image default
Dienstverlening

BHV opleiding

Elk bedrijf moet ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers hun bedrijfshulpverlening certificaat hebben gehaald. Er kan zich namelijk altijd en binnen elk bedrijf een situatie voordoen waarin een medewerker een ongeluk heeft gehad of dat er zich een andere calamiteit voordoet. In dat geval is het van het grootste belang dat er snel iemand ter plaatse is die weet hoe er gehandeld moet worden om die persoon te helpen of in veiligheid te brengen. Vandaar ook dat er bepaalde medewerkers een opleiding BHV krijgen aangeboden. Wist je dat G4S deze BHV trainingen voor je kan verzorgen? Dit in samenwerking met Fabius opleidingen.

Basistraining BHV

Een BHV’er is een medewerker van het eigen bedrijf die een cursus voor bedrijfshulpverlening heeft gevolgd. Het is voor deze persoon belangrijk om te weten wat hij moet doen. Hij is namelijk de eerste die ter plaatse komt en moet handelen totdat de reguliere hulpverleners zijn gearriveerd en het van hem over kunnen nemen. De BHV’er moet erop zijn getraind om juist te handelen bij de meest voorkomende noodsituaties. Zo moet er kennis zijn over hoe een brand moet worden bestreden en beslissen wanneer en hoe er een ontruiming moet worden gedaan. Daarnaast kan het nodig zijn dat hij levensreddende handelingen moet verrichten bij het slachtoffer, waarbij hij ook kennis moet hebben van de meest elementaire EHBO. Er is een variant van deze cursus beschikbaar, waarbij er getraind wordt aan de hand van NIBHV normen.

Meer dan de basistraining

Naast de training voor BHV worden er door G4S ook enkele andere trainingen verzorgd. Om het BHV certificaat up-to-date te houden kan er bij G4S een herhalingstraining worden gevolgd. De kennis wordt opgefrist en het certificaat wordt verlengd. Speciale aandacht wordt aan het slachtoffer besteedt bij de opleiding Levensreddende Eerste Hulp. Na afloop kan de deelnemer de meeste belangrijkste handelingen verrichten die het leven van een slachtoffer kunnen redden. Zoals hulp bieden wanneer iemand dreigt te stikken, flauw is gevallen of moet worden gereanimeerd.