Vastgoedbeheer
Image default
Dienstverlening

De kracht van leiderschapstraining en leiderschap coaching duo

Elke leider heeft leiderschapstraining nodig. Toch? Bent u ooit een baas tegengekomen die dat niet heeft gehad? Elke speler heeft toch een trainer nodig. Toch? Bent u ooit een atleet tegengekomen zonder? Leiderschapstraining volgen?
Train je leiderschap bij IvPP!

Het is zelfs zo dat leiders altijd leiderschapstraining kunnen gebruiken. Het is de aard van het beestje. Om werkelijk effectief te zijn en op de toppen van hun kunnen te presteren, dienen leiders constant hun eigen gedrag te analyseren, feedback te vragen van de mensen om hen heen en constant te werken aan het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten. 

Leiderschapstraining is een manier om nieuwe kennis op te doen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Het is gericht en intens. De uitvlucht om even uit de continue leiderschapsrol te stappen is voor alle leiders soms even nodig. 

Het beste soort leiderschapstraining bevat omgaan met situaties die ook in het echt voorkomen. De nieuwste en modernste theorieën zijn zeer zeker ook belangrijk maar zijn absoluut geen vervanging voor het aanpakken leiderschapsuitdagingen die zo complex en lastig zijn alsof het lijkt of iemands leven ervan afhangt. Omdat het vaak zo is.  

Goede leiderschapstraining leert niet alleen noodzakelijke vaardigheden aan maar geeft de deelnemers ook de mogelijkheid om deze te oefenen door middel van rollenspellen en andere trainingstechnieken. Mensen moeten het probleem kunnen aanvoelen en zich naar de oplossing heen worstelen om echt iets te leren. 

Maar leiderschapstraining alleen is niet genoeg. Zoals Edwin Friedman als schreef in “A Failure of Nerve: Leadership in het Age of the Quick Fix”, “Volwassen leiderschap begint met het vermogen van de leider om verantwoordelijkheid te nemen van zijn of haar emotionele staat en lot.” Het begrijpen van iemands emotionele staat en dit in te zetten voor krachtig leiderschap is een proces, geen vaardigheid. 

Dat is waar Leiderschapscoaching om de hoek komt kijken als waardevolle partner van leiderschapstraining. Coaching is het voortdurende proces dat leiders helpt om te bouwen op eerder geleerde lessen en deze in het echte leven ook daadwerkelijk toe te passen. 

Gedrag wordt door emotie aangestuurd. Toch nemen leiders zelden de tijd om hulp te zoeken bij het begrijpen van het emotionele wezen dat hun gedrag aanstuurt. Het is veel makkelijker om workshops van leiderschapstrainingen te volgen, boeken over leiderschapskwaliteiten te lezen en vast te houden aan wat iemand al weet. Het leren kennen van iemands eigen emotionele wezen en emotionele intelligentie is precies wat iemand moet doen om van een goede leider en geweldige te worden. Coaches zijn daarbij hun gewicht in goud waard, als ze tenminste leiders zo ver kunnen brengen hun eigen emotionele wezen te leren begrijpen en verantwoordelijkheid nemen om te veranderen.  

In een coachende relatie is het de coach die de leerling zijn of haar emotionele zelf en de manieren waarop deze gedrag aanstuurt helpt te begrijpen. Een goed hulpmiddel dat coaches hierbij kunnen gebruiken is om leiders hun emotionele zelf en intelligentie EQ-i (Emotionele Quotient Inventory) te leren begrijpen en verbeteren. Dit meet emotionele intelligentie in de volgende gebieden: Intrapersoonlijk, Interpersoonijk, Stress Management, Aanpassingsvermogen en Algemeen Humeur. Al deze eigenschappen zijn voor een goede leider belangrijk. 

Leiderschapstraining gecombineerd met voortdurende leiderschapscoaching is een sterke combinatie die helpt om van goede leiders geweldige leiders te maken. Door training scherpen leiders hun vaardigheden aan en door coaching leren ze deze in moeilijke omstandigheden uit te voeren. 

 

http://www.ivpp.nl/leiderschap/training