Vastgoedbeheer
Image default
Particuliere dienstverlening

Functies binnen het maatschappelijk domein

Het maatschappelijk domein omvat alle werkzaamheden, die ontstaan als gevolg van maatschappelijke problemen. Beroepen die je hier dus mee kan associëren, zijn functies in schuldhulpverlening, WMO consulent vacature en de Participatiewet.

Als schuldhulpverlener krijg je onder andere te maken met mensen die zich in de nesten hebben gewerkt of in de problemen zijn geraakt, waardoor zij niet meer kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. De schulden zijn zo hoog opgelopen, dat zij de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Jij bent hier dus de held van de samenleving, want jij zorgt ervoor dat het functioneren van de samenleving verbeterd.

Anders dan de schuldhulpverlener vacature zet de professional op het gebied van de Participatiewet zich in voor mensen, die niet langer volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door omstandigheden hebben zij moeite om mee te draaien met de alledaagse gebeurtenissen. Onze professional stelt onder andere een aangepast plan op, zodat deze mensen alsnog deel uit kunnen maken van de samenleving, zelfs als dat betekent dat er weinig werk verzet kan worden.

Vervolgens ben je ook actief in het maatschappelijk domein wanneer je je bezig houdt met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze Wet is opgesteld om mensen die met moeite zelfstandig kunnen wonen, alsnog in hun eigen huis kunnen blijven leven. Met behulp van verzorging en ondersteuning bij de huishoudelijke taken wordt ervoor gezorgd dat deze mensen zelfstandig kunnen wonen. Kortom, je verleent maatschappelijke ondersteuning of zorgt ervoor dat deze ondersteuning geregeld wordt.

Wil jij ook een Professional worden in het maatschappelijk domein en je inzetten voor het goed functioneren van de samenleving? Word dan opgeleid door ProfessionalPartners tot een ware professional! Wij zien jouw talent en willen er graag aan bijdragen om je verder te ontwikkelen. Uiteindelijk zal jij dé held worden, die de samenleving optimaal laat functioneren.

https://professionalpartners.nl/