Vastgoedbeheer
Image default
Energie

De energietransitie voor de gebouwde omgeving kan sneller

De vooropgestelde klimaatdoelen door onze Nederlandse overheid voor het jaar 2050 zijn behoorlijk ambitieus. Ondertussen kan er alleen maar worden vastgesteld dat de energietransitie in de gebouwde omgeving niet voldoende snel vooruit gaat. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om een aanpak te overwegen welke gebaseerd is op groepen van gebouwen die beschikken over vergelijkbare eigenschappen waar een soortgelijke verduurzamingsoplossing op toepasbaar is. Alles wat je hierover graag zou willen weten laten we je ontdekken in dit interessante blogartikel.

Contingenten-aanpak

Mocht bovenstaande gerealiseerd kunnen worden zou er sprake zijn van een zogenaamde contingenten aanpak. Door het toepassen van slimme matching evenals vraagbundeling kan er een meer uniforme renovatieaanpak tot stand komen die het mogelijk maakt om op een efficiëntere manier verduurzamingsrenovaties uit te voeren. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat renovaties voordeliger zullen worden, daarnaast zullen ze ook sneller uitgevoerd kunnen worden. Voor TNO geldt dat ze om deze aanpak te doen slagen pleit voor de invoering van een nationale renovatiestrategie.

Onnodig inefficiënt

Wanneer we er de gebouwvoorraad van onze gebouwde omgeving bijnemen kunnen we vaststellen dat er sprake is van een aantal zeer lastige uitdagingen. Op dit moment is het dan ook zo dat er doorgaans wordt gewerkt met maatwerkoplossingen per gebouw. Dit zorgt ervoor dat de huidige werkwijze die wordt toegepast onnodig inefficiënt is. Bovendien is ze ook langzaam en vrij duur. Op deze manier is het nagenoeg onmogelijk om het vereiste tempo van 200.000 woningen op jaarbasis tegen het jaar 2030 rond te krijgen. Nochtans is het dit wat nodig is om de klimaatdoelen voor de gebouwde ruimte te kunnen behalen.

Laaghangend fruit

Het spreekt voor zich dat er op dit moment al verschillende activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit gezegd hebbende zijn menig aantal experten het erover eens dat de focus vooral is gelegen op laaghangend fruit. In het bijzonder wordt er gepraat over reguliere woningverbetering. Gebouwen maken veelal de evolutie van een energielabel C naar een energielabel B. Dat is op zich een gunstige evolutie, alleen is het niet duidelijk of woningen op deze manier van het aardgas afgesloten kunnen worden.

TNO heeft inmiddels het voorstel gedaan om de huidige aanpak waarvan sprake is te combineren met de voorgestelde contingentenaanpak. Voor een contingent geldt dat ze een cluster van gebouwen vertegenwoordigt waar een gelijkaardige verduurzamingsoplossing op kan worden toegepast. Het bepalen hiervan gebeurt op basis van het DNA waar het gebouw over beschikt. Het betreft hier een reeks van gedetailleerde eigenschappen per gebouw. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de technische kenmerken, maar ook naar de omgeving evenals naar de wensen van de bewoners. Voor contingenten geldt dat ze in de praktijk gemiddeld tussen de 15.000 en 30.000 gebouwen bevatten.

Een consequente actie is nodig voor onze gebouwde omgeving

Hoe het ook zij, wanneer we onze gebouwde omgeving zoals vooropgesteld duurzaam en circulair willen maken zullen er nog behoorlijke stappen gezet dienen te worden. De huidige aanpak is daarvoor echter onvoldoende efficiënt waardoor we de vooropgestelde klimaatdoelen dreigen te mislopen. Tijdige anticipatie kan er gelukkig alsnog voor zorgen dat dit kan worden voorkomen.