Vastgoedbeheer
Image default
Banen en opleidingen

Instructeur

Instructeur

Functie

Ben jij die enthousiaste collega die professionele uitdagingen niet uit de weg gaat? Wij zijn op zoek
naar een taalinstructeur die op een taakgerichte manier aan de slag gaat én dit met één duidelijk
doel voor ogen: de cursisten begeleiden naar een duurzame job op de meest efficiënte manier.

NT2 Antwerpen zoekt een instructeur NT2 als coach van de communicatie met anderstaligen.
Hoewel je ruim kan ingezet worden, zullen jouw belangrijkste opdrachten zich situeren in de
sectoren Industrie, Bouw, Transport en Logistiek. De meeste van die opleidingen vinden plaats in
onze opleidingscentra in Herentals.
Interesse in technische opleidingen en industriële beroepen is een absolute meerwaarde.

Misschien word jij dan de instructeur die wij zoeken. Om te starten in deze job hoef je geen ervaring te hebben als opleider.

Dit vertaalt zich in de volgende taken en opdrachten:

 • Je geeft taalcoaching op de (technische) opleidingsvloer . Je coacht zowel de anderstalige cursisten als de vakinstructeurs. Je gebruikt de methodiek Nederlands op de Opleidingsvloer of NodO+.
 • Je geeft taalcoaching op de werkvloer aan anderstalige cursisten en werkenden en aan de werkgever. Verder bereid je de cursisten voor op diverse vormen van werkplekleren: stages, individuele beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T), …
 • Naast taalcoaching verwachten we ook dat je cursisten begeleidt in het centrum (centrumleren, open leren) en online (online taalcoaching). Flexibiliteit en zin om te werken met diverse methodieken zijn dus een must.
 • Je volgt vorderingen qua techniciteit en attitudes permanent en gestructureerd op. Je koppelt regelmatig en tijdig terug naar de cursist, de werkgever en de bemiddelaar, binnen of buiten.
 • Je verzekert de kwaliteit van het opleidingsprogramma binnen een vooropgesteld tijdsschema.
 • Je neemt soepel diverse opdrachten op in het kader van de dienstverlening en werkt mee aan kwaliteitsverbetering via overleg en werkgroepen.
 • Samenwerking met vakinstructeurs en andere collega’s is van cruciaal belang om de anderstalige werkzoekenden de gepaste service te kunnen bieden.
 • Je beschikt over een gezonde dosis commerciële feeling die je kan aanwenden om contacten te leggen met werkgevers, partners, …
 • Op termijn kan je ingezet worden voor projecten, al dan niet als projectleider. Dit kan gericht op specifieke groepen (bv. analfabeten) en/of noden die zich aandienen op de arbeidsmarkt, maar ook bv. in het kader van maatwerk bij organisaties en/of bedrijven (taalbeleid, taalprofielen, screening, evaluatie, …), kwaliteitsopvolging en/of coaching van partners van (met betrekking tot NT2-opdrachten).
 • Specifieke opleidingen mee ontwikkelen behoort eveneens tot de mogelijkheden.
 • En verder nog specifieke opdrachten intern, zoals meewerken aan het intern taalbeleid en opdrachten ‘Klare taal (bij onze interne en externe communicatie (intranet, publiciteit, …), vaktechnische lespakketten, …) of taalcoaching bij bemiddelingsgesprekken-bemiddelaars, …

We verwachten dan ook dat je flexibel bent op vlak van mobiliteit en de invulling van je takenpakket. Regelmatige verplaatsingen met de wagen worden verwacht i.h.k.v. opleidingen op de werk- en opleidingsvloeren;

Een gedetailleerde en volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in het bijgevoegd selectiereglement.

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je krijgt een groepsverzekering.
 • Je wordt aangeworven in de graad van instructeur met de bijhorende salarisschaal B161ip. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3490,71 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.
 • eer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? 

Jouw profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

Je bent minimum in het bezit van een diploma bachelor of master [1]in een taalgerichte opleiding en je
bent in het bezit van een attest pedagogische bekwaamheid. Als je geen attest pedagogische
bekwaamheid hebt, heb je minimum 2 jaar ervaring in het lesgeven aan anderstaligen (NT2).
Of
Als je niet minstens een bachelordiploma hebt in een taalgerichte opleiding, en je oordeelt zelf dat je
over voldoende ervaring beschikt als lesgever NT2, dan kan je dit aantonen in het portfolio.
Daarnaast moet je in dit geval beschikken over een attest pedagogische bekwaamheid of heb je
minimaal twee jaar ervaring in het lesgeven aan anderstaligen (NT2).

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor.

Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor een bepaalde periode (zie Vlaanderen Intern voor meer info).
Opgelet, het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid:

 • In principe ben je tijdens de eerste twaalf maanden niet gedekt door de ziekteverzekering omdat je een wachttijd moet vervullen, maar in bepaalde gevallen word je vrijgesteld van die wachttijd (vb. je bent al minstens een jaar ambtenaar en je neemt onbetaald verlof als ambtenaar om een contractuele functie op te nemen).
 • Vraag na bij je ziekenfonds of je aan de voorwaarden voldoet om vrijgesteld te worden.
 • er zijn ook gevolgen voor je pensioen. Voor meer info over jouw concrete situatie, contacteer PDOS op het gratis nummer 1765.

Technische competenties

 • Nederlands kennen en kunnen overbrengen
 • Taakgericht werken
 • Taakgericht materiaal kunnen uitwerken

Bijkomende voorwaarden en verwachting

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B: regelmatige verplaatsingen met de wagen worden verwacht i.h.k.v. opleidingen op de werk- en opleidingsvloeren. Dit kan met de eigen wagen, of door gebruik te maken van Cambio.

Diploma

Bachelor of gelijkgesteld

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA), Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

https://www.vindazo.be/vacatures/instructeur.html