Vastgoedbeheer
Image default
Woning en Tuin

Je opstal verzekeren met een opstalverzekering

 

Indien je gaat investeren in vastgoed zal je uiteraard tot de conclusie komen dat de zogenaamde opstal altijd een behoorlijk aanzienlijke waarde vertegenwoordigd. De opstal is eigenlijk een andere benaming voor de constructie van een woning. Alles wat vast zit aan die constructie valt er ook onder. Voor alle spullen die je bij een mogelijke verhuis zou kunnen meenemen naar de nieuwe woonst geldt dat ze toebehoren tot de inboedel. Wil je ook deze zaken kunnen verzekeren? Dan zal je ervoor moeten kiezen om naast de opstalverzekering, een inboedelverzekering af te sluiten. Op deze pagina gaan we echter specifiek in op het laten verzekeren van de opstal van je huis.

Wat dekt de opstalverzekering eigenlijk in?

De opstalverzekering is een specifieke verzekering voor het verzekeren van de zogenaamde opstal van je woning. Voor deze opstal geldt dat ze alles omvat wat vast zit aan het pand. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid niet alleen maar om de bouwconstructie. Ook bijvoorbeeld de infrastructuur van ruimtes zoals de keuken en de badkamer vallen daaronder. In principe is het zo dat ook het glas dat in de woning zit (onder de vorm van ramen en deuren uiteraard) onder deze verzekering valt. Dat gezegd hebbende vormt deze wel een uitzondering. Standaard is het namelijk zo dat glasschade door deze verzekering niet wordt gedekt. Wel kan je daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Moet je een opstalverzekering verplicht afsluiten?

Voor de bovenstaande vraag geldt dat ongelofelijk veel woningeigenaars zich deze stellen. Is het namelijk in de praktijk bij wet verplicht om een opstalverzekering af te sluiten of niet? Dat is het niet. Althans voor wat de overheid betreft. Zij laat de keuze voor het al dan niet afsluiten van een dergelijke verzekering dus steeds over aan de eigenaar(s) van het pand in kwestie. Dit gezegd hebbende zijn er wat dit betreft een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Allereerst is het natuurlijk altijd zo dat de opstal van een woning een behoorlijk significante waarde vertegenwoordigt. Dat heeft als gevolg dat optredende schade aan de constructie al snel een behoorlijke aanslag kan plegen op je financiële situatie… wanneer je niet bent verzekerd uiteraard. Dat is evenwel niet alles. Voor het merendeel van de personen die eigenaar worden van vastgoed geldt in de praktijk dat ze daarvoor een hypothecaire lening gaan afsluiten. Daar is zeker en vast niets mis mee, ware het niet dat je er dan wel rekening mee moet houden dat je vaak wordt verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. In dat geval bestaat er dus wel een wettelijke verplichting.

Op welke manieren kan je een opstalverzekering afsluiten?

Het afsluiten van de opstalverzekering kan gebeuren op twee verschillende manieren. In eerste instantie zal je kunnen vaststellen dat je ervoor kan kiezen om een extra uitgebreide verzekeringspolis af te sluiten. Dit is eigenlijk de basispolis voor deze verzekering. Wanneer je kiest voor het afsluiten van deze verzekering kan je rekenen op de aanwezigheid van deze dekkingen:

  1. Brandschade;

  2. Waterschade;

  3. Storm- en bliksemschade;

  4. Schade als gevolg van hak- en breekwerk;

  5. Hagelschade;

Met deze standaard opstalverzekering kan je dus als eigenaar van een woning sowieso reeds rekenen op een zeer aantrekkelijke dekking voor heel wat uiteenlopende schadegevallen. Dit gezegd hebbende lijkt in de praktijk dat deze verzekering nog niet voor iedereen voldoende is. Het is dan ook zo dat heel wat verzekeringnemers de voorkeur geven aan de zogenaamde allriskpolis. Wat je nu precies van deze opstalverzekering mag verwachten maakt de onderstaande informatie duidelijk.

Waarom toch kiezen voor een allrisk opstalverzekering?

Als de extra uitgebreide opstalverzekering dan toch reeds zo’n uitstekende dekkingen weet aan te bieden, waarom kiezen heel wat mensen er dan toch voor om hun opstal te laten verzekeren door middel van een allriskverzekering? Dat is het gevolg van het feit dat deze verzekering toch nog één zeer belangrijke extra dekking weet aan te bieden. Het gaat hierbij dan concreet om de dekking die ook de schade gedekt die door jouzelf als eigenaar wordt veroorzaakt. Dit kan een zeer belangrijke dekking zijn waar je bij de allriskverzekering op kan rekenen. 

Het afsluiten van een aparte glasverzekering? Altijd het overwegen waard!

Van groot belang om rekening mee te houden zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven heeft te maken met het feit dat het glaswerk in je woning nooit is gedekt door de standaard opstalverzekering. Indien je deze wel wenst in te laten dekken ben je dan ook genoodzaakt om daarvoor een extra aanvullende verzekering af te sluiten. Het gaat daarbij dan om de zogenaamde glasverzekering. Door deze extra dekking toe te voegen aan je polis kan ervoor worden gezorgd dat bijvoorbeeld de schade als gevolg van een bal die door het raam gaat kan worden vergoed.

 

Diks verzekeringen | Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

 

Hoe moet je de verzekerde waarde voor deze verzekering berekenen?

Bij het afsluiten van een opstalverzekering dient er altijd te worden nagedacht over de waarde waarvoor de opstal moet worden verzekerd. Wat deze waarde betreft wordt er uitgegaan van de zogenaamde herbouwwaarde. Met andere woorden, de waarde die je laat verzekeren dient er in de praktijk voor te zorgen dat het gebouw opnieuw kan worden opgebouwd zonder dat er daar voor jou als verzekeringnemer grote extra kosten mee gepaard gaan. Let op, het oververzekeren van de opstal is in de praktijk nooit interessant. Het maakt je verzekering alleen maar nodeloos duurder. 

De opstalverzekering vergelijken kan je helpen besparen

De opstalverzekering is logischerwijs één van de iets duurdere verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. Dit zorgt ervoor dat mensen die deze verzekering willen afsluiten graag op zoek gaan naar bepaalde mogelijkheden om er op te kunnen besparen. Dat is op meerdere manieren mogelijk. In eerste instantie moet je zoals reeds aangegeven voorkomen dat je de opstal voor een te hoge waarde gaat verzekeren. Dat levert je in de praktijk alleen maar nodeloos hoge kosten op. Daarnaast is het ook altijd van belang om een vergelijking uit te voeren. Door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking kan je immers in een handomdraai de voor jou meest voordelige verzekering afsluiten.