Vastgoedbeheer
Image default
Woning en Tuin

Wat is een VvE beheer?

De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren en bestaat voor ieder appartementencomplex. In dit artikel gaan in op het beheer van een VvE. Hoe komt die vereniging tot stand, hoe functioneert die en waar houdt die zich mee bezig.

De oprichting van een VvE

Een VvE wordt opgericht met een splitsingsakte, die wordt opgesteld door een notaris. Als een gebouw wordt opgesplitst in appartementen, opdat die apart kunnen worden verkocht, dan wordt dat vastgelegd in de genoemde akte. Onlosmakelijk wordt dan ook de VvE beheer geregeld. Dat is wettelijk voorgeschreven. Een VvE is een bijzonder soort vereniging en wordt als iedere vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Iedere appartementseigenaar is verplicht lid van de VvE. Als de samenstelling van het bestuur verandert of andere gegevens zijn veranderd, dan dient dat bij de KvK te worden gemeld.

Samenstelling en samenkomen van een VvE

Alle appartementseigenaren zijn dus verplicht lid van de VvE. Zoals elke vereniging heeft ook een VvE een bestuur. Dat kan een van de eigenaren zijn, maar dat is niet verplicht. Men kan ook een administratiekantoor inschakelen. Een VvE dient tenminste een keer per jaar te vergaderen. Tijdens die vergadering komt het financiële beheer aan de orde, dat betekent de winst-en-verliesrekening en de voor het komende boekjaar de begroting. Als de VvE niet bijeenkomt, bijvoorbeeld omdat er onenigheden zijn tussen eigenaren, dan wordt dat een slapende VvE genoemd. Dan kon het zijn dat er geen reserves werden aangehouden en er geen groot onderhoud plaatsvond. Sinds 2018 is elke VvE echter verplicht om elk jaar een minimumbedrag opzij te leggen voor dat onderhoud. Iedere appartementseigenaar kan het initiatief nemen om een slapende VvE weer actief te maken door een ledenvergadering uit te schrijven.

Waar houdt een VvE beheer zich mee bezig

Het VvE beheer houdt zich bezig met het regelen van het onderhoud en het beheer van de delen van het appartementencomplex die de eigenaren gemeenschappelijk hebben. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het dak of de gevel. Maandelijks maken alle eigenaren een bedrag over aan de VvE voor de gezamenlijk kosten en klein onderhoud. Het eerder genoemde reservefonds wordt onder meer gebruikt om het groot onderhoud te bekostigen. De VvE regelt ook de gedeelde verzekeringen. Verplicht zijn tenminste een aansprakelijkheids- en een opstalverzekering. VvE Beheer houd verschillende werkzaamheden in. Er komen administratieve, financiële, sociale processen bij aan de pas. Uiteindelijk met het doel om een fijne woonervaring te regelen voor alle bewoners van een wooncomplex.

Bron: Aannemerspot.nl